02 jūnijs, 2017

Billes skaistā jaunība, V. Belševica

Plaukstošu ziedu piesātināts un koši zaļi iekrāsots, maijs ir Vizmas Belševicas jubilejas mēnesis. Jau vairākus gadus šī talantīgā rakstniece nav starp dzīvajiem, taču viņas darbi joprojām ir dzīvi un lasītāju iemīļoti. 
Šis ir rakstnieces 85. jubilejas gads, kuru apgāds Mansards nolēma atzīmēt ar V. Belševicas triloģijas "Bille" atkārtotu izdošanu. Triloģija sastāv no grāmatām "Bille", "Bille un karš" un "Billes skaistā jaunība". 

"Billes skaistā jaunība" ir triloģijas noslēdzošā grāmata, kurā ir iespējams dzīvot līdzi Sibillas Gūtmanes jaunības dienu pārdzīvojumiem, priekiem un piedzīvotajam pēckara Rīgā. 
Bille ir nenoteikta kā pati jaunība, kad gribas te dzirkstīt, te liet gaužas asaras. V. Belševica jūt jaunības duālismu un parāda to visā tās krāšņumā - te pirmajā skūpstā, kas gluži vai neskaitās, te sirdssāpēs un vēlmē iederēties gan pasaulē, gan sevī pašā.  

Jāsaka gan, ka vietumis uz Billi rodas tādas kā dusmas, niknums par viņas neapdomību, augstprātību un varbūt pat - vīzdegunību. Brīžiem viņa šķiet tuva kā labākā draudzene, kā kaut kas silts un sirdij pazīstams un citkārt uznāk dusmas, kuras liek gribēt uzgriezt muguru un aizmirst. Tik cilvēcīga un dažkārt vāja ir Bille. Iespējams, ka tas ir laiks, kurš liek viņai tādai būt vai mūžīgā izsalkumā gurkstošais vēders, taču tieši tāda ir tā skaistā jaunība, kad cilvēks aug un ar acs kaktiņu lūkojas nākotnes virzienā ar siltu cerību, īpaši laikā, kad cerība jāmeklē ikvienā sīkā lietā un notikumā. 

Kaut kas Vizmas Belševicas tekstos ir bezgala mīļš un pazīstams. Burtiski sajūtams uz pašas ādas. Rakstniece vērpj tekstu ar naivu un bērnišķīgu prieku, pārlieku to nepušķojot, taču darot bagātu ar mūsdienās jau sen aizmirstiem vārdiem un izteikumiem.  "Billes skaistā jaunība" pavisam noteikti ir darbs, kurš nekoncentrējas uz pēckara grūtībām,  uzsvaru liekot uz Billes pieaugšanu un ikkatra viena cilvēka ilgām pēc siltuma un piederības. Un ir tik mierinoši apzināties, ka V. Belševicas talantīgi veidotajā tekstā ir iespējams atrast ko pazīstamu no pašas agrās jaunības sajūtām. Tas tik pierāda vienu - jaunība ir skaista jebkurā laikā un vietā!